Person i arbetskläder klipper ogräs vid vägkanten.
trafik

Kantklippning och slaghackning längs kommunens vägar

Slaghackning och kantklippning påbörjas som vanligt vecka 26, efter midsommar. Alla vägar som tidigare klippts, kommer att klippas även i år. 

Arbetet utförs område för område och med flera maskiner som arbetar parallellt på olika typer av vägar. Arbetet pågår under flera veckor, och på de enskilda vägarna utförs arbetet av olika entreprenörer som kommunen anlitar.

Arbetet med slaghackning och kantklippning på de mer samhällsnära gatorna och gång- och cykelvägarna utför kommunens egen personal. Det arbetet är redan igång, och kommer att fortsätta några veckor framöver.