JSB:s vd Pether Fredholm och Per-Ola Mattson, ordförande i stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder.
kommun

JSB köper Saltsjöbaden

Det lokala JSB Construction AB köper det natursköna och anrika området Saltsjöbaden i Karlshamn. Ett 40-tal hyreslägenheter med publika inslag som restaurang i kombination med exempelvis en konsthall ska byggas intill strandpromenaden. JSB kommer äga och förvalta bostäderna i egen regi.

Tomten för Saltsjöbaden är präglad av naturskön miljö och kuperad terräng, vackert beläget med utsikt över Inre Ortsholmen. JSB:s volymförslag för området, som tagits fram tillsammans med Wingårdhs Arkitekter omfattar ett 40-tal moderna lägenheter i en varierad sammansättning av lägenhetsstorlek.

Bostäderna fördelas på 3-4 byggnader i 3-6 våningar med upplåtelseform hyresrätter. Byggnaderna byggs i KL-trä med hög arkitektonisk kvalité och med hänsyn till områdets rika natur. Hållbarhet, klimat, energi och tillgänglighet är värden som särskilt lyfts fram i byggnader och område. Avtalet för Saltsjöbaden skrevs under onsdagen på av JSB:s vd Pether Fredholm och Per-Ola Mattson, ordförande i stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder. I augusti sätts arbetet med områdets detaljplan igång.

– Jag är väldigt glad att vi fått förtroende att utveckla den mycket unika och utmanande platsen Saltsjöbaden i Karlshamn. Jag känner att vi har ett historiskt arv att förvalta på bästa möjliga vis. Vi kommer att tillföra attraktiva bostäder till området som på ansvarsfullt vis beaktar den unika miljön som Saltsjöbaden visar upp, säger Pether Fredholm, vd på JSB.

– Från stiftelsens sida är vi väldigt nöjda med det avtal som nu tecknats med JSB. Det säkrar allmänhetens tillträde till området, möjligheten att besöka restaurangen samt skapar attraktiva bostäder i området, säger Per-Ola Mattson, ordförande i stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder.

Den publika framtoningen är viktig för området. Restaurang Saltsjöbaden har ett högt sentimentalt värde för Karlshamnsborna och planen är att återuppliva och stärka den publika tillgången i området med en restaurang och exempelvis en konsthall. De naturliga stråken som etablerats genom åren bibehålls och stärks, för att bibehållna befintliga värden för besökare, förbipasserande såväl som områdets framtida boende.