Flygbild över Karlshamn i skymning.
Skymningsbild över Karlshamns stad. Foto: Per Pixel Petersson
kommun

IT-attack påverkar informationssystem

Under helgen har IT-leverantören Tietoevry drabbats av en IT-attack. Ett av Region Blekinges system som även Karlshamns kommun använder är påverkat. Störningen innebär att personuppgifter kan ha röjts och vi har aktiverat förberedda reservrutiner och manuell hantering tills systemet åter fungerar.

Vi ser allvarligt på det inträffade och följer utvecklingen noggrant för att snabbt agera om läget förändras, säger säkerhetsskyddschef Christina Svensson.

Samlad information om it-attacken – Region Blekinge

Frågor och svar om it-attacken – Region Blekinge