Foto på en affisch om Huskurage som hänger på en anslagstavla.
stod

Huskurage förhindrar våld i hemmet

Flera kommuner, fastighets- och bostadsbolag har anslutit sig till att anta policyn Huskurage för att förhindra misshandel i nära relation genom att knacka på dörren där det förekommer våld, larma polis eller göra en orosanmälan. I Karlshamn var bostadsrättsföreningen Karlshamnshus 11 först med att anta Huskurage och sedan snart ett år tillbaka införde det kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsbostäder policyn.

Kommunen och Karlshamnsbostäder vill att de boende ska visa huskurage. Huskurage handlar inte om att ingripa fysiskt, det handlar om att bry sig om sin granne och förhindra våld genom enkla medel.

– Policyn förordar tre åtgärder vid oro om pågående våld i en grannlägenhet. Att ringa på dörren för att förvissa sig om situationen. Om det är fråga om pågående brott kan det avleda den misstänkte förövarens uppmärksamhet och på det sättet förhindra fortsatt misshandel. Att ta hjälp av en granne för att få kontakt med det befarade brottsoffret i lägenheten, eller att de boende ringer polisen. Det är alltid en förstahandsåtgärd i en akut eller hotfull situation, säger Jonna Welander, kommunens samordnare för Våld i nära relationer (VINR).

Karlshamnsbostäder sade ja till Huskurage direkt

Jonna Welander har de senaste åren jobbat för att sprida och införa Huskurage hos fastighetsägare.

– När Jonna kom och berättade för oss om Huskurage sade vi ja på stående fot, säger Cecilia Clang, Bosocialchef på Karlshamnsbostäder.

Foto taget på datorns bildskärm under en intervju med Jonna Welander och Cecolila Clang.

Jonna Welander och Cecilia Clang tycker att Huskurage gör skillnad och stärker hyresgästernas omsorg om varandra.

– Detta är en satsning som visar att frågan om våld i nära relationer är viktig och att vi hittar vägar för att göra skillnad. Huskurage går även i linje med den kommunala handlingsplanen gällande folkhälsa där det framgår att alla förvaltningar ska ha rutiner för hur man upptäcker våld i nära relation och förebygger det, säger Jonna Welander.

I pandemitider är Huskurage ännu viktigare

Huskurage är en ideell förening och ett begrepp som innebär att man som granne reagerar om man befarar att någon som bor i närheten blir utsatt för våld.

– I coronatider är detta ännu viktigare eftersom en våldsam partner eller vårdnadshavare kan utöva ännu mer psykiskt och fysiskt våld i karantän och isolering, säger Jonna.

Det kostar inget att vara med i Huskurage och informationsmaterial beställs från föreningen.

– Vi har spridit Huskuragepolicyn till alla hyresgäster i våra 2300 lägenheter genom informationsbrev i brevlådorna och vi har satt upp informationslappar i alla trapphus. Vi har köpt in böcker som vi spridit och vi har en punkt om Huskurage i vår Boskola för alla nyinflyttade. Vi sprider också informationen på många olika språk så att alla kan ta del av den. All personal har också gått en webbaserad utbildning om våld i nära relation, säger Cecilia Clang.

Allas skyldighet att stoppa våldet

Sedan Huskurage infördes har orosanmälningarna till Karlshamnsbostäder ökat då hyresgästerna blivit stärkta av att ha en gemensam policy i ryggen som innebär att man bryr sig om sin granne.

– Både personal och hyresgäster har börjat prata mer öppet om våld i hemmet, säger Cecilia.

I statistiken från Brottsförebyggande rådet framgår det att cirka 15 kvinnor om året har dödats i Sverige av en före detta eller nuvarande partner under perioden 2017–2020.

– Vi vet också att uppåt 200 000 barn lever i hem med våld och det är allas vår skyldighet att lägga oss i för att stoppa detta, säger Jonna Welander.

Omtanken grannar emellan har ökat

– Mycket våld händer när personalen på Karlshamnsbostäder gått hem och här gör Huskurage skillnad på så vis att den utsatta vet att hen kan få hjälp av grannar som vet att det är okej att ”lägga sig i” och avbryta våldsamma händelser.

– Omtanken grannar emellan har ökat vilket vi tycker är jättebra eftersom vi som fastighetsbolag generellt jobbar mycket med trygghetsfrågor, säger Cecilia.

Om du som hyresvärd i Karlshamns kommun vill ha mer information om Huskurage och hur policyn antas kan du kontakta Jonna Welander på telefon 0454-817 39.