bo

Hur vill du att Karlshamn ska utvecklas?

Nu har vi påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Karlshamn 2045. Det innebär många dialoger framöver med spännande drömmar och idéer om hur framtidens Karlshamns ska se ut.

En översiktsplan vägleder hur kommunen ska utvecklas i framtiden. Det handlar till exempel var bostäder ska byggas, var handeln ska utvecklas, vilka naturområden som ska bevaras eller om det behövs en ny gång- eller cykelväg. Som en inledning av arbetet med översiktsplanen inför 2045 startar nu dialogen med kommunens invånare för att se vad som är viktigt för dem som bor eller verkar i Karlshamn. De som håller ihop arbetet med översiktsplanen är planarkitekterna Anna Lyggemark och Jeanette Conradsson på Stadsbyggnadsenheten.

– Vi kommer främst samla in idéer och tankar via en digital enkät, där vem som helst får svara på till exempel vad som är bra med Karlshamn och vad som kan bli bättre. I enkäten finns också möjlighet för var och en att peka ut exempelvis viktiga grönområden på en karta. Man kommer även kunna se andras synpunkter, vilket vi tycker är väldigt viktigt, förklarar Anna Lyggemark.

Tanken är att den som svarar på enkäten ska kunna belysa både förändringar som man önskar, men även områden som borde bevaras.

– Vi vill veta vilka områden som är viktiga, men även vart förändring önskas för att få ett så bra underlag som möjligt inför den nya översiktsplanen, säger Jeanette Conradsson som hoppas på att många engagerar sig.

Inga idéer eller synpunkter är för små

Anna och Jeanette kommer att finnas på plats i flera olika sammanhang under våren, sommaren och hösten för att prata om enkäten och översiktsplanen. Bland annat under Arkitekturveckan i augusti. En viktig del av dialogen är att frågorna ställs till olika åldersgrupper för att få in svar med olika perspektiv.

– En person i 50-årsåldern ska kunna ge förslag på hur Karlshamn ska se ut när personen går i pension, och en småbarnsförälder ska kunna ge sina synpunkter på hur Karlshamn ska se ut när deras barn är tonåringar och så vidare, säger Jeanette Conradsson.

– Även om en översiktsplan är ett ganska så generellt och översiktligt dokument så är även små idéer viktiga. När vi gjorde den förra översiktsplanen fick vi in förslag om en cykelväg längs Vekerumsvägen och idag finns det ju faktiskt en cykelväg där, säger Anna Lyggemark.

Ge din bild av framtidens Karlshamn här

Enkäten finns tillgänglig till den 31 oktober 2024:

Fyll i enkäten Karlshamn 2045 här

Synpunkterna som kommer in via enkäten blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Arbetet pågår under 2024 och 2025 och översiktsplanen Karlshamn 2045 beräknas vara klar för antagande sommaren 2026. Översiktsplanen kommer ställas ut för allmänheten vid två tillfällen och då finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.