Servicecenter svarar på dina frågor och funderingar.
kommun

Hur upplever du kommunens service och bemötande?

Just nu pågår en mätning av hur invånare upplever kommunens service och bemötande. Vi vill att du ska tycka till!

Mätningen pågår under två månader och fungerar som så att när du har varit i kontakt med servicecenter på kommunen via telefon eller e-post, får du ett SMS eller mail med en enkät. Vi är tacksam om du har möjlighet att svara på frågorna så vi får reda på vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Du svarar på enkäten helt anonymt.

Vi gör undersökningen för att skapa en samlad bild av kommunens service och bemötande. Genom mätningen kan vi säkra kvalitén i vår service och utveckla verksamheten utifrån era upplevelser och behov.

Servicemätningen sker av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ihop med Brilliant.