Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gärdebring (M) var en av representanterna från Karlshamns kommun som deltog under totalförsvarsseminariet i Ronneby den 1 mars.
kommun

Hur stärker Blekinge sitt totalförsvar?

Länsstyrelsen Blekinge bjöd i dag in kommuner, region, räddningstjänst och Södra militärregionen till en seminarieövning på Ronneby Brunn om länets totalförsvar.

Landshövding Ulrica Messing inledde dagen om totalförsvar och lyfte bland annat fram Blekinges strategiskt utsatta läge – ett faktum som ställer höga krav på oss – i förberedelse, handlingskraft, pliktkänsla och inte minst mod. Landshövdingen var tydlig med att vi är en del av totalförsvaret och planerar för att kunna skydda länet för ett eventuellt väpnat angrepp och ska stödja det militära försvaret.

– Vi måste acceptera att den värld vi kände före Rysslands invasion av Ukraina inte kommer tillbaka. Det nya säkerhetsläget och den framtid vi går till mötes innebär att vi hela tiden måste vara beredda på att stärka vår motståndskraft och stå upp för demokratin, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge som också deltog under dagen.

Under dagen diskuterade ett hundratal tjänstepersoner från offentlig verksamhet regelverk, bemanning och organisation, försörjning och prioritering samt kommunikation och informationsdelning vid höjd beredskap och ytterst krig.

Karlshamns kommun var på plats under dagen med representanter från både politiken och tjänsteorganisationen.

–  Civilt försvar och beredskap berör alla medborgare. Kommunen har en viktig roll i totalförsvaret. Tillsammans med Länsstyrelsen och andra kommuner och organisationer i Blekinge har vi idag fått möjlighet att utveckla våra förmågor ytterligare och delat erfarenheter, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Gärdebring (M).