fritid

Här fick barnen vara med och bestämma

Vi har två vinnare i omröstningen för nya lekställningar i Åryd och Asarum.
– Det var roligt att det blev två olika lekställningar när barnen själva fick välja! säger Sara-Marie Rännbäck som är parkingenjör.

För några veckor sedan kunde lekplatsbesökare och andra invånare vara med och rösta om vilken ny lekställning som skulle ta plats på Åryds lekplats och Asarumsgårdens lekplats. De nya lekställningarna kommer att installeras under hösten.

För oss som kommun är det viktigt att barnen kan vara med och påverka utvecklingen av lekplatserna.

– Det är ju trots allt barnen som ska använda redskapen och tycka att de är roliga. De nya lekhusen skiljer sig en hel del från de lekhus som vi ersätter, både vad gäller storlek och mängd aktiviteter, säger Sara-Marie Rännbäck som är parkingenjör på Karlshamns kommun, och den som ansvarar för lekplatserna.

De här lekhusen vann omröstningen

De två omröstningarna gav olika vinnare till de båda lekplatserna!

Det här lekhuset kommer att installeras på Åryds lekplats:

Och det här lekhuset ska installeras på Asarumsgårdens lekplats:

 

I dagarna startade också den tredje omröstningen som gäller Korpadalsvägens lekplats. Den ska på sikt bli en av de större kommundelslekplatserna, vilket gör att vi ska ha mer tillgänglighetsanpassad lekutrustning än på en vanlig områdeslekplats. Tillgänglighet är en fråga som alltid är i fokus när lekplatser ska utvecklas så att vi kan skapa förutsättningar för alla barn att kunna leka på våra lekplatser.

Här kan du rösta på en ny lekställning till Korpadalsvägens lekplats:
Vilket lekredskap ska vi välja? Rösta!

Barnens åsikter är viktiga

Den här gången byter vi ut enstaka redskap som inte klarade besiktningen, och då passar en omröstning bra. För några år sedan när vi byggde om en hel lekplats fick barnen i ett tidigt skede tycka till om allt ifrån tema till färg och aktiviteter.

– Med en omröstning blir det hela mer konkret och den som röstar ser exakt vilka redskap man har att välja mellan. Samtidigt skapar det en förståelse för vad demokrati är, att det är majoritetens önskemål som vinner, säger Sara-Marie Rännbäck som också är representant i kommunens barnrättsnätverk och nyutbildad barnrättstrateg.