Pressträff angående igångsättning av ny skola i Mörrum.
Projektledare William Lavesson visar skisser på Mörrums nya skola som ska stå klar år 2022.
skola

Framtidens skola byggs i Mörrum

En ny toppmodern skola med fokus på hållbarhet och sund arbetsmiljö för elever och personal kommer att stå klar i Mörrum 2022.

Kommunstyrelsen har gett klartecken till satsning på en helt ny F6-skola i Mörrum med möjlighet att rymma drygt 600 elever. Skolan kommer att ersätta nuvarande Mörrumsskolan, Hästarydsskolan och Bolsgården och beräknas stå färdig inför höstterminen 2022.

Satsningen går helt i hållbarhetens tecken bland annat genom att nyttja ekosystemtjänster. Fläktsystemet kommer till exempel att hållas rent med hjälp av speciella bakterier som äter upp fett och hälsofarliga bakterier. Spillvärme kommer att tas tillvara på och självklart kommer solceller att installeras på taken. Det är en sund skola som kommer att stå klar i Mörrum om tre år.

Skolan på totalt 6 000 kvadratmeter kommer att bestå av sex sammanhängande huskroppar med två våningar, helt utan korridorer, ett eget tillagningskök och en välkomnande entré. I stället för korridorer kommer utrymmen utanför klassrummen och matsalen att utformas så att elever kan sitta där och jobba på raster eller innan maten. Den kommer också bli en helt sko-fri skola. Skorna tar man av sig vid ingången. Även detta för att skapa en mer trivsam och sund inomhusmiljö.

− Det är framtidens skola vi bygger som rent arkitektoniskt kommer att smälta in i utomhusmiljön på ett snyggt sätt, säger projektledare William Lavesson.

Elever och skolpersonal är med och bestämmer

Lärare, rektorer och tillsammans med några av de elever som kommer att vara med och påverka hur skolgården kommer att från Mörrumsskolan kommer att vara med och påverka hur den nya skolans utomhusmiljö ska vara.

Melker Olofsson och Anja Forslin Vigren är två av de elever som kommer att vara med och bestämma hur den nya skolgården ska vara. Här tillsammans med speciallärare Marie Kinder Nilsson, rektor Lena Willman, biträdande rektor Carina Pettersson och kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S).

− Det ska bli kul att få vara med! Vi vill att alla barn ska få plats och att skogen ska få finna kvar, säger tredjeklassarna Melker och Anja som ser fram emot att få vara med och påverka hur skolgården ska se ut.

−  Vi från personalens sida har varit delaktiga i en projektgrupp tillsammans med arkitekt och projektledare. Nu ser vi fram emot att även få involvera barnen i arbetet, säger Lena Willman och håller med eleverna om att skogen är viktig, att kunna använda den på nya sätt är en spännande tanke, kanske genom att bygga en liten scen där med läktare.