trafik

Fortsatt underhållsarbete på Erik Dahlbergsvägen

Karlshamn Energi Vatten har planerat underhållsarbete på Erik Dahlbergsvägen mellan Rådhusgatan och Norra Fogdelyckegatan.

Underhållsarbetet på Erik Dahlbergsvägen återupptas under vecka 38, 18-22 september med högtrycksspolning och inspektion med kamera för att kontrollera avlopps- och dagvattenledningarna.

Arbetet delas upp i två delar. Inledningsvis kommer det norrgående körfältet på Erik Dahlbergsvägen mellan Rådhusgatan och Kyrkogatan att vara helt avstängt. Trafiken som påverkas är den som rör sig norrut på Erik Dahlbergsvägen mellan Rådhusgatan och Kyrkogatan. Trafiken kommer att dirigeras om via Rådhusgatan, Hantverkaregatan och Kyrkogatan. Därefter är Erik Dahlbergsvägen öppen för trafik.

Den andra delen av arbetet kommer att påbörjas när den första delen är klar. Det gäller sträckan på Erik Dahlbergsvägen mellan Kyrkogatan och Norra Fogdelyckegatan. När detta arbete genomförs kommer trafik fortfarande att vara möjlig förbi arbetsplatsen, även om det kan finnas några mindre begränsningar och förseningar.

Arbetet kommer att pågå varje dag under vecka 38 från klockan 07:00 till cirka klockan 16:00.