Fotot föreställer en rödhårig flicka som man ser bakifrån som sitter och antecknar i ett block framför fatorn där man ser en person som pratar.
skola

Fortsatt distansundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

Länets gymnasie- och högstadieskolor fortsätter med distansundervisning fram till och med 29 januari. Därefter sker en successiv övergång till närundervisning.

– Med hänsyn till läget med fortsatt förhållandevis hög smittspridning och belastning inom sjukvården, behöver vi alla göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen. Därför är min rekommendation att beslutet om distansundervisning förlängs ytterligare en vecka för både högstadie- och gymnasieelever i Blekinge, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Blekinge.

Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa rekommendationen från smittskydd Blekinge. Som tidigare är särskolan  undantagen samt viss behovsprövad verksamhet.

Respektive skola kommer att informera elever, personal och vårdnadshavare mer detaljerat om vad som gäller.