Foto på en affisch om Huskurage som hänger på en anslagstavla.
kommun

Föreläsningen om Huskurage ställs in

Vi ställer in föreläsningen om Huskurage som skulle ha genomförts torsdagen den 10 november på Stadsteatern i Karlshamn.

Karlshamns kommun ställer in den föreläsning om Huskurage som vi skulle arrangera i samarbete med Karlshamnsbostäder och Kvinnojouren i Karlshamn.

Huskurage är en metod för våldsförebyggande arbete som går ut på att våldet inte ska kunna ske i det tysta. Meningen är att grannar ska agera när de misstänker att någon är utsatt för våld i nära relation.

Tanken var att föreläsningen om Huskurage skulle vara en trygghetsskapande aktivitet, och en del det förebyggande arbete som kommunens relationsvåldsteam utför. Den senaste tiden har ifrågasättanden av Huskurage som metod spridits i media. För att inte bidra till en ökad oro och fler frågor kring vilket ansvar och vilka skyldigheter man som privatperson väntas ta, har vi beslutat oss för att ställa in föreläsningen.

– Jag har efter dialog med Karlshamnsbostäder tagit beslutet att avboka föreläsningen på grund av de tveksamheter kring Huskurage som framkommit i media den senaste tiden, säger kommundirektör Daniel Wäppling.