Foto på förbud att stanna skylt
Foto: Leila Rudelius
trafik

Fordonstrafik förbjuds vid äldreboende för att minska störningar

Under våren och sommaren har ungdomar samlats i olika fordon på området mellan Östralycke och Korpadalsskolan. Då detta har stört de äldre på äldreboendet har kommunen nu infört ett fordonstrafikförbud på området mellan klockan 21-05 alla dagar i veckan.

Under våren har störande körning med epatraktorer, bilar och mopeder förekommit kring äldreboendet Östralycke i Asarum. Under början av juni har dessa störningar blivit allt mer påtagliga för de äldre.

– Fordon som samlats på de intilliggande parkeringarna har bland annat spelat hög musik och tutat till långt in på natten. Fordonen har också blivit något som dragit andra ungdomar till parkeringarna vilket bidragit till ytterligare störningar med gap och skrik. För de äldre på Östralycke har störningarna medfört störd nattsömn och personalen upplever att de boende känt en ökad oro under kvällar och nätter, säger Mats Hadartz, säkerhetschef i Karlshamns kommun.

I samband med störningarna har äldreboendets personal uppmärksammat ungdomarna på att de stör de äldre.

– Kommunens fältgrupp har också varit på plats och pratat med ungdomarna. Ibland har detta haft en lugnande effekt, ibland har det bara dämpat störningarna tillfälligt. Vid några tillfällen har störningarna pågått så länge och sent att man ringt polis som då kommit till platsen och kunnat avvisa de störande, säger Mats.

Utifrån den utveckling som skett under våren och början på sommaren har nu kommunen infört ett förbud mot fordonstrafik mellan klockan 21-05 på området mellan Östralycke och Korpadalsskolan. Förbudet införs efter samråd med de ansvariga för Östralycke och med Karlshamnsbostäder som äger fastigheten.

– Förhoppningen är att förbudet ska hjälpa till att återställa lugnet i området och att Östralycke åter ska bli en trygg plats för de äldre som bor där. Förbudet kommer att utvärderas löpande under sommaren, säger Mats Hadartz.