politik

Förbättrat delårsbokslut klubbat i fullmäktige

Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde antogs delårsbokslutet för 2019. Karlshamns kommuns årsresultat beräknas landa på minus 9 miljoner, som alltså är en förbättring med drygt 100 miljoner kronor.

Under fullmäktigemötet gick ett extra tillskott på 25,5 miljoner kronor till BUS-nämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden igenom. Nämnden för barn, ungdom och skola får 16 miljoner kronor och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 9,5 miljoner kronor.

− Det är enastående, fantastiska insatser som ligger bakom delårsresultatet som pekar på att verksamhetsmålen i hög utsträckning kommer att nås trots minskade ramar, säger kommundirektör Daniel Wäppling. Vi har gått från ett minusresultat på 110 miljoner kronor och arbetar vidare med insatser som gör att vi har ett nollresultat i sikte under kommande år.

– Det är många små åar som skapat en stor flod och därmed gjort att vi nu hamnat på ett resultat på minus 9 miljoner kronor istället för 110 miljoner, sade kommunstyrelsens ordförande (S) Per-Ola Mattsson som under fullmäktige passade på att tacka verksamheterna för det hårda och bra jobb som gjorts.

Bland annat har man inom omsorgen tagit rejäla tag med större effektivare enheter, ändrat sättet att bedöma och byggt trygghetsboenden för att avlasta omsorgsboendena. AV-nämnden jobbar på att ta hand om personer i behov av stöd och hjälp på plats i kommunen istället för att skicka dem till andra kommuner. BUS- och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska slås samman till en utbildningsnämnd. Ärendet tas upp i Kommunstyrelsen för att sedan klubbas i fullmäktigesammanträdet den 18 november. Ärende tolv utgick med anledning av att Bodil Frigren Ericsson (L) som skrivit interpellationen om försvunna barn var sjuk, och även detta ärende tas upp under novembersammanträdet.

Läs mer om vilka ärenden som var uppe under måndagens möte och se mötet i sin helhet genom kommunens webb-tv.