Fotograf: Johan Lenell
stod

Förändring i omsorgsförvaltningens avlösarservice

Från och med den första april avvecklades avlösarteamet. Teamet avlöste anhöriga till personer med demensdiagnos i hemmet. Numera utförs tjänsten istället av respektive hemtjänstgrupp, och precis som förut kommer upp till 16 timmars avlösning att vara kostnadsfri.

Den som vårdar en person i hemmet har möjlighet till avlösning. Personal kommer då hem till bostaden och den anhörige vårdaren får möjlighet att göra något för egen del.

Inga större förändringar

Eftersom det tidigare avlösarteamet, där fyra personal ingick, visade sig inte vara kostnadseffektivt beslutades därför om förändringar. Från den första april i år flyttade därför avlösarteamets personal över till hemtjänsten och avlösarservicen utförs numera av respektive hemtjänstgrupp. På det stora hela kommer de 50-talet anhöriga som idag använder sig av tjänsten inte att märka av några större förändringar.

– Hemtjänsten kommer fortsatt arbeta för god kvalitet och en god kontinuitet, det kan dock bli svårt att ge samma kontinuitet som avlösarteamet. Nu i början av förändringen så ska det byggas nya relationer mellan de som använder avlösarservice och de som utför den, säger Maria Bengtsson, verksamhetschef för stöd i ordinärt boende.

Ansök via biståndshandläggare

Avlösarservice är kostnadsfri upp till 16 timmar i månaden och erbjuds varje dag mellan klockan 7-21. För att ansöka om avlösarservice kontaktar du en biståndshandläggare via Servicecenter 0454-81 000.

För dig som redan har fått ett beslut från biståndshandläggaren om att du är beviljad avlösning i hemmet kan du kontakta nedanstående hemtjänstgrupper för bokning:

Hemtjänst Norra: 0454-817 56

Hemtjänst Östra & Centrala Karlshamn: 0454-56 30 29

Hemtjänst Södra: 0454-817 80

Hemtjänst Hällaryd: 0454-817 46

Hemtjänst Asarum: 0766-18 86 01

Hemtjänst Mörrum: 0730-78 02 06

Hemtjänst Svängsta: 0730-78 02 05

 

Telefontid för bokning: måndag-fredag klockan 8.30-9.30.