Foto med texten En Vecka Fri Från Våld
stod

Fokus på våld i ungas relationer under aktivitetsveckan

Du som är förälder till en tonåring eller jobbar med ungdomar är välkommen att delta i en digital föreläsning som sätter fokus på våld i ungas relationer. Föreläsningen är en del av årets aktivitetsvecka ”En vecka fri från våld”.

Den återkommande aktivitetsveckan En vecka fri från våld sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Årets program i Blekinge tar avstamp i en digital föreläsning för vuxna om våld i ungas relationer. Dessutom hålls en föreläsning för alla elever i årskurs 9 där  relationer, porr och samtycke står i fokus.

Digital föreläsning om våld i ungas relationer

Den digitala föreläsningen som ges vid två tillfällen under veckan riktar sig till dig som är förälder eller närstående vuxen till en tonåring, eller som jobbar med ungdomar. Föreläsningen tar upp hur vanligt våld i ungas relationer är, vilka varningstecken som är bra att känna till och vad du som vuxen kan göra för att förebygga, upptäcka och hjälpa.

Datum: Tisdag 22 november och torsdag 24 november

Tid: 19.00-20.30 (cirka)

Plats: Sänds via Zoom. Du får en länk med information när du anmält dig.

Anmälan: Här kan du anmäla dig till den digitala föreläsningen 

Föreläsare är representanter från Juventas ungdomsjour, som har specialkompetens och ger konkreta tips till både elever, föräldrar, närstående och yrkesroller.

Hela veckans program

Du kan läsa mer om programmet på Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Bland annat hålls en ljusmanifestation på torget i Karlshamn fredagen den 25 november för att sätta fokus på problemet med mäns våld mot kvinnor. Läs mer om ljusmanifestationen här.

En vecka fri från våld anordnas i Blekinge av länets kommuner tillsammans med kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer, Länsstyrelsen Blekinge, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) Blekinge, Polisen, Region Blekinge, Rädda barnen och Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.