Per-Ola Mattsson (S) blev vald till kommunstyrelsens ordförande även denna gång. FOTO: Annette Sandberg
politik

Extrainsatt möte röstade fram ny kommunstyrelse

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet fortsätter att utgöra den styrande koalitionen i Karlshamn. Vänsterpartiet förlorade sitt enda mandat i kommunstyrelsen medan Sverigedemokraterna vann ytterligare ett.

Kammarrättens beslut om att upphäva 2018 års rösträkning låg bakom fredagens extrainsatta kommunfullmäktige. De 51 ledamöterna slöt upp och spred ut sig i den coronasäkrade Väggahallen med ett enda ärende på agendan – att rösta fram en ny kommunstyrelse.

Kommunfullmäktiges ordförande Marie Sällström (S), i vitt vid bordet, lotsade ledamöterna igenom röstningsprocessen.

Kommunfullmäktige beslutade att använda proportionellt val vid röstningen. Proportionellt val innebär att fördelningen av mandat står i proportion till partiernas andel av röster. Det är också av denna anledning som mötet inte kunde hållas digitalt.

En och en med stora avstånd, skred ledamöterna fram och lämnade sina röstsedlar i en valurna placerad på ett bord längst ner i idrottshallen. På röstsedeln skulle både partinamn och namn på en ledamot finnas med. 49 röster registrerades som giltiga vid rösträkningen. Två röster visade sig vara ogiltiga eftersom röstsedlarna saknade namn på ledamot.

Karlshamns nya kommunstyrelse

 • Per-Ola Mattsson (S), ordförande
 • Mats Dahlbom (C), förste vice ordförande
 • Magnus Gärdebring (M), andre vice ordförande
 • Charlott Lorentzen (MP)
 • Elin Petersson (M)
 • Marie Sällström (S)
 • Magnus Sandgren (M)
 • Christel Friskopp (S)
 • Björn Tenland Nurhadi (SD)
 • Tor Billing (SD)
 • Marco Gustavsson (C)
 • Bodil Frigren Ericsson (L)
 • Annika Westerlund (S)
 • Ida Larsson (S) (Har ersatt Andreas Saleskog (S))
 • Britt Jämstorp (KD

Sändningen från fredagens kommunfullmäktige hittar du här på karlshamn.se via denna länk.