miljo

Engelsk och arabisk version av råd och riktlinjer för uteserveringar

En uppdaterad version av kommunens råd och riktlinjer för uteserveringar släpptes nyligen på svenska. Nu finns även en engelsk och en arabisk version.

Riktlinjerna ska vara ett bra stöd till café- och restaurangägare i sin planering och ansökan om tillstånd för uteservering. Nu släpps riktlinjerna även i en engelsk och i en arabisk version, så att de som inte har svenska som modersmål enklare ska kunna ta del av innehållet.

I policyn ”Råd och riktlinjer för uteserveringar” finns idéer och tips på hur en uteservering kan utformas, men också vilka krav kommunen ställer för att krögare ska få använda allmän mark för serveringen.

– Serveringsverksamheten får till exempel inte innebära påverkan på kommunal utrustning som bänkar, planteringar, skyltar och liknande. Utrustningen får inte heller flyttas, ändras eller dekoreras utan tillstånd från kommunen. Byggnadens karaktär och utformning är vägledande vid färgsättning av parasoller, möbler och inramningen på uteserveringen, säger Emmy Wallmark som är planarkitekt på Karlshamns kommun.

Sedan oktober förra året kan restaurang- och caféägare ansöka om året-runt-tillstånd för uteservering. Tillstånd till uteservering söks fortfarande hos Polismyndigheten, som i samråd med Karlshamns kommuns uteserveringshandläggare behandlar ansökningarna.

Här finns råd och riktlinjer för uteserveringar på tre språk:

Näringsliv: Regler och tillstånd för uteservering