Engagerad personal ökar tryggheten inom hemtjänsten
Annica Söderstrand och Sandra Hammar, kvalitetsundersköterskor inom Hemtjänsten Södra Karlshamn, ser fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet inom hemtjänsten.
omsorg

Engagerad personal ökar tryggheten inom hemtjänsten

Hemtjänsten i Karlshamn fortsätter sin förändringsresa under 2020. Syftet med utvecklingen är att stärka säkerhet och kontinuitet i verksamheten och skapa ökad trygghet för brukarna.

Det gedigna kvalitetsarbetet som omfattar samtliga enheter inom Stöd i särskilt boende (Hemtjänsten) påbörjades i slutet av 2019. Personal inom Hemtjänsten Södra, en av totalt nio enheter inom verksamhetsområdet, är positiva till förändringen som kommer att innebära större ansvar och möjligheter att kunna påverka insatserna genom att gemensamt sätta mål och strukturer utifrån riktlinjer och brukarnas behov.

– Det är inte hur vi ska utföra vårt uppdrag som är det primära, det viktiga är att vi når målen på det sätt som är bäst för de vi är till för. Med större eget ansvar och möjligheter att själv kunna påverka insatserna, ökar också det egna engagemanget och trivseln. Det innebär i sin tur att vi får en bättre kontinuitet och våra brukare kan känna sig trygga med att det är samma hemtjänstpersonal som kommer, säger Sandra Hammar, Hemtjänsten Södra Karlshamn.

Hon och kollegan Annica Söderstrand har i och med implementeringen av det nya arbetssättet fått utökade befattningar och ska i sina roller som kvalitetsundersköterskor fungera som en länk mellan teamet och enhetscheferna.

I januari kommer all hemtjänstpersonal att delta i temadagar för att få närmare information om det nya arbetssättet och konkret hur genomförandet ska ske.

– Det ska bli spännande och inspirerande att utveckla arbetssätt och metoder. För Hemtjänsten Södras del handlar det om att fortsätta kvalitetsarbetet. 2018 fick vi utmärkelsen Årets Kvalitetsarbetsplats efter att ha lyckats skapa en kvalitetshöjande tillvaro i vardagen för dem vi är till för. Då genomförde vi förändringar inom flera områden, bland annat när det handlar om arbetsfördelning och schemamodeller för bättre kontinuitet. Nu växlas det arbetet upp genom det nya sättet att arbeta inom hela hemtjänsten, säger Annica Söderstrand.

Text och foto: Krisztina Andersson