HR-chef Marie Björnsson är stolt över det förbättringsarbete som har gjorts under året och som nu har resulterat i Arbetsmiljöverkets godkännande.
kommun

En god arbetsmiljö gynnar alla

Arbetsmiljön behöver ständigt vara i fokus för att skapa en trygg och säker arbetsplats för alla. Flera åtgärder har gjorts under året. Nu konstaterar Arbetsmiljöverket att Karlshamns kommun uppfyller samtliga krav.

Varje arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är trygg och säker. Karlshamns kommun ser Arbetsmiljöverkets återkommande inspektioner som en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverkets inspektioner syftar till att fånga upp eventuella brister som behöver åtgärdas. Resultatet från inspektionen i november 2021 lyfte fram brister inom Karlshamns kommun som nu är åtgärdade. Det handlade främst om brister i verksamheternas årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, avsaknad av en del rutiner, viss otydlighet kring ansvarsfördelningen och att tillbud inte alltid rapporteras.

−  Vi har arbetat intensivt med att utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete under det senaste året. Arbetsmiljöverkets inspektion har hjälpt oss att fokusera på rätt insatser – insatser som ligger helt i linje med det förbättringsarbete som redan pågår, säger Marie Björnsson, HR-chef i Karlshamns kommun.

Efter höstens uppföljningsinspektion konstaterar nu Arbetsmiljöverket att Karlshamns kommun har åtgärdat bristerna och uppfyller samtliga krav.

Karlshamns Kommuns svar angående åtgärder kopplade till Arbetsmiljöverkets inspektion.