miljo

Emneboda bygdeförening blir Årets eldsjäl på landsbygden

I helgen tilldelades Emneboda bygdeförening priset för Årets eldsjäl på landsbygden. Priset tillfaller en eldsjäl eller organisation som genom sitt engagemang, initiativ och strävan, arbetat för landsbygden i Karlshamns kommun.

Sedan 2017 har Karlshamns Landsbygds- och skärgårdsråd delat ut pris till Årets eldsjäl på landsbygden där pristagaren tilldelas 10 000 kr. 2023 års pris tillfaller Emneboda samhällsförening för sitt bidragit till utvecklingen av landsbygden i Karlshamns kommun.

Emneboda bygdeförening varit verksam i 67 år med fokus på att bevara byggnaderna i orten. Senaste året har Emneboda samhällsförening skapat en härlig och tillgänglig badplats och dessutom renoverat kulturslingan i området med otaliga ideella timmar och andra resurser. De har även spelat in digitala avsnitt för kulturslingan som handlar om de olika platserna.

Nomineringen som har skickats in från styrelsen för Svängsta samhällsförening:

”Med stort engagemang, driv och nytänkande har Emneboda Samhällsförening lyckats med att genomföra och färdigställa två för landsbygden angelägna projekt under första halvåret av 2023 med ideella krafter. Styrelsen har med sitt arbetssätt att skapa olika arbetsgrupper fått en stor del av byns medlemmar att bli delaktiga både i planering och utförande av Emneboda Kulturslinga och Bökegöls badplats. Ett gediget arbete med att modernisera, röja upp, digitalisera och filma Kulturslingan till ett attraktivt och tillgängligt besöksmål samt iordningställa Bökegöls badplats med brygga och parkeringsplats till ett attraktivt besöksmål för barn, ungdomar och vuxna under sommartid.”