kommun

Eldningsförbudet upphör

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge från och med onsdagen 2 september klockan 12.00.

Beslutet är taget i samråd med länets räddningstjänster.

Viktig information

Räddningstjänsten påminner även om att den som tänder en eld också har ansvar för att släcka denna. Tänk på att hålla tillräckliga avstånd till fastigheter och ha tillgång till släckredskap om elden skulle sprida sig. All eldning sker på egen risk och kan innebära straffansvar, trots att länsstyrelsen inte föreskrivit om eldningsförbud.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.