kommun

Eldningsförbudet i Blekinge är upphävt

Länsstyrelsen bedömer utifrån rådande väderleksförhållanden i länet och prognoser att det generella eldningsförbudet som gällt i länet sedan den 17 april idag ska upphävas. Det betyder dock inte att några större majbrasor och valborgsfiranden är aktuella.

Kommande väderprognos med en del regn och mulet väder har gjort att brandrisken minskat och det nu är möjligt att elda. Länsstyrelsen har därför idag onsdag den 29 april beslutat att häva det eldningsförbud som rått i Blekinge län sedan den 17 april. Beslutet är taget  i samråd med länets räddningstjänster.

Corona stoppar större majbrasor och sammankomster

Det är från klockan 16.00 idag onsdag fritt fram att grilla och elda igen. Men då sammankomster på över 50 personer med anledning av coronapandemin fortfarande är förbjudna kommer de större majbrasorna under Valborg inte att tändas.

Viktig information

Räddningstjänsten vill också påminna om att den som tänder en eld också har ansvar för att släcka denna. Tänk på att hålla tillräckliga avstånd till fastigheter och ha tillgång till släckredskap om elden skulle sprida sig. All eldning sker på egen risk och kan innebära straffansvar, trots att länsstyrelsen inte föreskrivit om eldningsförbud.

Mer information om aktuella beslut om eldning hittar du på Länsstyrelsen webbsida.