kommun

Eldningsförbud i Blekinge

Det råder eldningsförbud i Blekinge från och med imorgon den 22 maj 2024. Beslutet har fattats av länsstyrelsen i samråd med länets räddningstjänster med anledning av att brandrisken är stor i skog och mark.

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Blekinge län enligt föreskrift 10 FS 2024:15. Beslutet om eldningsförbud gäller tills annat beslut fattas.

– Det är redan mycket torrt i marken och vår bedömning är att det kommer att bli värre. Eventuellt regn framöver kommer inte vara tillräckligt. Vi uppmanar till stor försiktighet och att grilla med förnuft, säger Camilla Schön, tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen Blekinge.

Med stöd av SMHI:s särskilda prognos för brandrisk i skog och mark och allmän väderleksprognos för den närmaste tiden gör länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsten bedömningen att brandrisken är och kommer att vara fortsatt stor den närmaste tiden.

Om eldningsförbud | Länsstyrelsen Blekinge (lansstyrelsen.se)