miljo

Eldningsförbud i Blekinge län

Det råder eldningsförbud i Blekinge län från och med lördag 30 maj. Beslut om eldningsförbud gäller tills annat beslut fattats.

Länsstyrelsen gör bedömningen, med stöd av SMHI:s väderleksprognos för den närmaste tiden, att brandrisken är och kommer att vara fortsatt stor i vårt län. Detta är ett beslut man tar i samråd med länets räddningstjänster.

Det finns även skäl med anledning av Covid-19 att förbygga bränder som kan bli resurskrävande och insatspersonal träffas fysiskt i stor utsträckning som en omfattande skogsbrand kan innebära.

Vi vädjar till allmänheten att iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark.

Läs mer om vad eldningsförbudet innebär för dig på Länsstyrelsen Blekinges webbsida.