En flygande helikopter och trädtoppar sett underifrån.
Sjökalkning. Fotograf: Magnus Runesson
miljo

Dags för kalkning av sjöar och vattendrag

Nu är det åter dags för kalkning av försurade sjöar och våtmarker igen. Kalkningen görs via båt eller helikopter och syftet är att reglera, återställa och bevara vattnets PH-balans. Mellan 3-6 mars kommer den årliga kalkningen av sjöar och vattendrag i Karlshamnsområdet att ske. Det kan också bli en annan dag i början av mars om vädret inte är gynnsamt.

Kalken sprids med bland annat lågflygande helikopter. Detta kan upplevas som skrämmande för djur som till exempel hästar och kor. Kalkningen kan dessutom orsaka damm och bullerstörning. Vi ber om överseende med detta och ber dig som har utegående djur att hålla lite extra uppsikt under denna period eftersom helikopterflygningen kan störa dem.

Vid eventuella frågor kontakta Servicecenter, telefon 0454-810 00.

För mer information se Länsstyrelsens webbsida.