Tre politiker framför sina datorskärmar i Rådhussalen i Karlshamn.
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Nurhadi Tenland (SD) i fokus och bredvid honom förste vice ordförande Magnus Arvidsson (M) och andre vice ordförande Marie Sällström (S).
politik

Beslut fattade av kommunfullmäktige 24 juni

440 miljoner till en ny godsbangård, och en flytt av biblioteket i Mörrum. Det är några av de beslut som fattades under kvällens kommunfullmäktige.

Här följer en överblick över några av besluten. Protokoll från mötet publiceras här på webbsidan i slutet av veckan.

Återrapportering om avyttringsmöjligheter för Östra Piren

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under hösten 2025 återkomma med förslag på hur Karlshamns kommun ska gå vidare med försäljningen av fastigheterna på Östra Piren.

Kommunstyrelsen fick 2023 i uppdrag att förbereda fastigheter på Östra Piren för en försäljning. En förstudie gjordes då, och sedan dess inväntar man att Emigranten ska bli färdigt innan processen kan gå vidare. Sedan dess har förändringar skett i förutsättningarna, bland annat lämnar BTH Östra Piren och ersätts av ett kommunalt campus. Därför ser kommunfullmäktige fördelar i att vänta till tidigast hösten 2025 med nästa steg i försäljningsprocessen.

Votering: 45 ja mot 6 nej

Utredning av försäljning av Östralycke, Ekegården och Gustavsborg

Kommunfullmäktige beslutade att ge Karlshamnsbostäder och kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av en försäljning av fastigheterna Östralycke, Ekegården och Gustavsborg för att frigöra kapital till framtida investeringar.

Samtidigt får Karlshamnsbostäder i uppdrag att utreda konsekvenserna av en försäljning av en större del av bostadsbeståndet, efter ett tilläggsyrkande från Nicklas Martinsson (MED) som resulterade i votering.

Votering: 30 ja mot 20 nej

440 miljoner till ny godsbangård i Stilleryd, Sydostlänken

Kommunfullmäktige beslutade att Karlshamns kommun ska teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket för att bygga godsbangård i Stilleryd till en kostnad av cirka 440 miljoner kronor.

En ny godsbangård i Stilleryd är ett steg i arbetet med Sydostlänken som gör det möjligt att flytta godsbangården från Karlshamn C. Den nya godsbangården beräknas stå klar 2033.

Ny lokal för Mörrums bibliotek

Kommunfullmäktige beslutade att Mörrums bibliotek ska flytta till nya lokaler på Stationsvägen 38. 500 000 kronor läggs på att göra anpassningar i den nya lokalen, och biblioteket ska finnas kvar i nuvarande lokaler till tills de nya lokalerna är klara för inflyttning.

Inriktningsbeslut för styrningen av kommunens helägda bolag

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en övergripande genomlysning av den kommunala bolagskoncernens organisation och styrning, och dessutom analysera hur kommunens ägande i delägda bolag kan förvaltas på bästa sätt.

Utredning om länsgemensam räddningstjänst i Blekinge

Kommunfullmäktige beslutade att ställa sig bakom det fortsatta arbetet om en länsgemensam räddningstjänst i Blekinge i väntan på att ett formellt beslut fattas när alla förutsättningar och villkor är klara. Samtidigt får kommunstyrelsen mandat att flytta fram Karlshamns kommuns utträde ur räddningstjänsten västra Blekinge om förutsättningar för en länsgemensam räddningstjänst inte är helt klara vid det planerade utträdesdatumet.

 

Protokoll från mötet med samtliga beslut publiceras här i slutet av veckan.

Kallelse med samtliga handlingar till kommunfullmäktiges möte hittar du här.

Webbsändningen av kommunfullmäktiges möte hittar du här.