miljo

Återbruk i det offentliga rummet

Karlshamns kommun bidrar till en mer hållbar miljö genom att återanvända och renovera befintlig inredning i de offentliga utrymmena i Rådhuset. Renoveringen av kaféstolarna i Rådhuskafeterian är ett exempel på hur möbler tas tillvara och renoveras istället för att kasseras och ersätts med nytt.

Entrén och Rådhuskafeterian är offentliga ytor som inte bara nyttjas av Karlshamns kommuns egna medarbetare utan även av besökare och medborgare. Ytorna används i olika sammanhang, även kvällstid. Det kan handla om möten, föreläsningar och andra arrangemang. Tillgänglighet och funktionalitet är viktiga inslag, liksom det estetiska.

Elisabeth Rydberg, arkitekt på Karlshamns kommun, håller i trådarna när det handlar om hur möbler och inredning i entrén med dess tillhörande offentliga ytor, ska utformas på ett hållbart sätt.

–Kaféstolarna i Rådhuskafeterian var i dåligt skick och behövde bytas ut. Istället för att köpa nytt valde vi att renovera stolarna hos möbeltillverkaren. Det är genuina kvalitetsstolar från Sveriges äldsta möbeltillverkare, den enda som arbetar med böjträteknik. Stolarna är daterade med tillverkningsår och datum i samband med ombyggnaden av Rådhuset 1995, nu har de fått ännu en datering och kommer säkert att hålla i 25 år till, säger Elisabeth Rydberg.

Kaféstolarna har reparerats, slipats, lackats och klätts om och fått ny stoppning. Återanvändning och återbruk är något som kommer alltmer även inom bygg- och inredningsbranschen.

–Det är inte bara en kostnadsfråga utan ett medvetet sätt att förvalta det vi redan har. Vi kan inte bara slänga möbler och inredning i de offentliga rummen utan att först ställa oss frågan hur vi använder våra produkter och hur vi kan återanvända dem, säger Elisabeth Rydberg.

Offentliga aktörer, som bland annat kommunala organisationer, spelar en viktig roll i att inspirera och initiera det hållbara arbetet, menar Elisabeth Rydberg.
–Vi ska vara förebilder i detta. Hållbarhet ligger i fokus även i det fortsatta arbetet med att utveckla tillgängligheten i entrédelen i Rådhuset.

–Hållbarhet handlar även om hur vi använder våra lokaler och utrymmen optimalt. Sättet hur vi möblerar och skyltar har stor betydelse för hur välkomnande och tillgänglig en miljö upplevs, säger Elisabeth Rydberg.

Text och foto: Krisztina Andersson