En mobiltelefon med trygghetsappen synlig.
Trygghetsappen är en av punkterna i medborgarlöftet för 2022. (Bilden är ett montage).
kommun

Årets medborgarlöfte lägger fokus på förebyggande insatser

Extra fokus på att tidigt kunna upptäcka de barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap, kriminalitet eller missbruk. Det är en av huvudpunkterna i medborgarlöftet för 2022.

Under torsdagen skrev polisområdeschef Louise Englund och kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) under årets medborgarlöfte. Ett medborgarlöfte är en del av den samverkansöverenskommelse som innebär att kommunen och polisen under 2021–2024 arbetar tillsammans med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån en gemensam lägesbild.

Långsiktigt fokus för 2022

Under 2022 satsar Karlshamns kommun och polisen på det långsiktiga perspektivet genom att arbeta tillsammans för att tidigt kunna upptäcka de barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap, kriminalitet eller missbruk. Samtidigt fortsätter vi att utveckla vår samverkan för att stötta utsatta barn, unga och deras familjer.

– I årets medborgalöfte angriper vi problemet från båda håll kan man säga. Dels jobbar vi med att aktivt stötta dem som behöver stöd i nuet, dels arbetar vi förebyggande för att färre barn, unga och deras familjer ska behöva den sortens stöd i framtiden, säger Jenny Andersson som är folkhälsostrateg och trygghetssamordnare på Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun fortsätter också att kartlägga vad som skapar trygghet eller otrygghet på olika platser i kommunen, genom den trygghetsapp som lanserades tidigare i år.