bo

Årets finalister till Stadsbyggnadspriset 2023

Mörrums skola och Karlshamns museums nya entré är finalister till Stadsbyggnadspriset 2023. Vinnaren utses under öppningen av Arkitekturveckan.

Nu är finalisterna till Stadsbyggnadspriset utsedda av årets jury som består av landskapsarkitekt Anna Svensson, arkitekt Anders Larsson, stadsarkitekt Emina Kovacic, och bygglovarkitekt Matilda Natt och Dag.

I år har 19 nomineringar kommit in som nominerat 10 olika byggnader eller byggprojekt. Sju av dessa byggprojekt uppfyllde kriterierna, och av dessa byggprojekt har nu två finalister utsetts: Mörrums skola och Karlshamns museums nya entré.

– Vi är så nöjda med våra två mycket starka kandidater! säger Matilda Natt och Dag.

Båda projekten andas mycket hjärta och stort engagemang. I Mörrums skola har processen genomgående präglats av delaktighet för de vuxna och barn som ska använda skolan som arbetsplats, lekmiljö och skolmiljö. Resultatet har blivit en skola skapad för barnen, samtidigt som byggnaden har en modern och spännande utformning som ger Mörrum ett nytt tillskott av hög arkitektonisk kvalitet.

Tillbyggnaden av Karlshamns museum har drivits av ideella krafter, och med små medel har stor skillnad skapats – något som kommer alla Karlshamns invånare och besökare till del. Muséets nya entré har gett museet en statushöjning och bildar ett nav för både besökare och personal.  Samtidigt som den är fint inpassad mot de äldre byggnaderna i den känsliga och mycket värdefulla miljön.

Vinnaren utses under Arkitekturveckan

Stadsbyggnadspriset delas varje år ut till ett projekt som tillhör något eller några av följande fyra kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet. Nytt för i år är att vinnaren presenteras under Arkitekturveckan, då representanter för de båda finalisterna också kommer och berättar mer om sina projekt.

– Jag är både stolt och glad över det intresse och engagemang våra byggföretag, fastighetsutvecklare, kommuninvånare och folkvalda visar för kommunens byggda miljö. Stadsbyggnadspriset, som blivit en viktig kvalitetsmarkör, kommer från och med i år att utgöra en av Arkitekturveckans höjdpunkter. Båda bidragen kommer att berätta och sprida kunskap om projektet i sann folkbildningsanda, säger stadsarkitekt Emina Kovacic.

Priset delas ut måndagen den 26 augusti klockan 08:00-09:00 i Rådhuset i Karlshamn. Prisutdelningen och frukostföreläsningen med stadsbyggnadsprisets finalister är öppen för allmänheten, men man behöver boka sin plats:

E-tjänst: Boka plats på prisutdelning och frukostföreläsning – Arkitekturveckan

Karlshamns muséums nya entré

Fastighet: Norrköping 10
Byggherre: Karlshamns muséum
Byggföretag: Dynacon
Arkitekt: Sven Gustavsson
Kategori: God Byggnadsvård, God arkitektur, God tillgänglighet

Entrén till Karlshamns museum. Foto: Visit Blekinge

Mörrums skola

Fastighet: Mörrum 57:20
Byggherre: Karlshamns kommun
Byggföretag: JSB
Arkitekt: Charlotte Kristensson, Fojab
Kategorier:  God Byggnadsvård, God arkitektur, God tillgänglighet, God livsmiljö

Mörrums skola.