kultur

Årets Alice Tegnér-stipendiat är utsedd

Det är Anki Hansson som får 2023 års Alice Tegnérstipendium på 25 000 kronor.

Delegationens motivering lyder:

”Anki tilldelas Alice Tegnér-stipendiet 2023 för sitt stora engagemang i kulturlivet i Karlshamn. Med sina populära stadsvandringar och föreläsningar där hon skildrar olika tidsepoker och personer i stadens historia, skapar hon intresse och sprider kunskap. Hon har modet att driva, utveckla och hålla liv i en fysisk bokhandel och bidrar till ett levande centrum. I Lundins bokhandel har hon skapat en oas och mötesplats för bokälskare och författare i alla åldrar.”

Delegationen består av presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens trygghet, kultur, fritid och folkhälsoutskott.

Stipendiet kommer att delas ut vid en träff i Rådhuset tisdagen den 12 december.