Bild: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ett samarbete mellan Karlshamns kommun, lokalpolisområde Karlshamn, Länsstyrelsen Blekinge och nationella brottsförebyggande rådet.
kommun

Arbetet med att öka tryggheten i kommunen fortsätter

Nu är medborgarlöftet för 2024 klart. I år riktar vi ett extra fokus på våld i nära relationer, narkotika och bedrägeribrott mot äldre.

I fredags skrev kommunfullmäktige Magnus Gärdebring (M) och lokalpolisområdetschef Ola Jarevik på papperna för årets medborgarlöfte. Ett medborgarlöfte är en del av den samverkansöverenskommelse som innebär att kommunen och polisen arbetar tillsammans med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån en gemensam lägesbild. I år med ett extra fokus på våld i nära relationer, narkotika och bedrägeribrott mot äldre.

Positiva siffror från årets trygghetsmätning

Ett intensivt arbete har pågått för att öka tryggheten och enligt årets trygghetsmätning visar det att invånare känner sig tryggare idag än på flera år. Under 2023 har vi bland annat utökat vår bemanning med en brottsförebyggande samordnare, Lovisa Edlund Jönsson, och utökat samarbetet med andra myndigheter. SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) har under året kommit i gång med sitt arbete och vi har bland annat utbildat fler frivilliga nattvandrare från föreningslivet. En insats som gör att vi har trygga vuxna på platser där ungdomar befinner sig även på helgerna.

– Det är en brottförebyggande insats som är väldigt värdefull, säger Lovisa Edlund Jönsson, brottsförebyggande samordnare på Karlshamns kommun.

För att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen under 2024 kommer följande fokusområden att prioriteras:

  • Tidigt upptäcka barn och unga med ett normbrytande beteende
  • Unga vuxna som befinner sig i missbruk- och beroendeproblematik samt kriminalitet.
  • Våld i nära relationer (hedersrelaterat våld och förtryck innefattas)
  • Bedrägerier riktat mot äldre
  • Barns utsatthet på nätet

–  Först ut under 2024 kommer vi tillsammans med polisen att genomföra en medborgardialog riktad till äldre där vi informera om trygghetsskapande arbete och hur du kan skydda dig mot bedrägeri, säger Lovisa Edlund Jönsson, brottsförebyggande samordnare på Karlshamns kommun.

Se årets medborgarlöfte här.