skola

Ansökan om skolplacering inför läsårsstart 2020/2021

Ansökan om skolplacering vid inflyttning och skolbyte ska vara inskickad till utbildningsförvaltningen senast 19 juni för beslut innan sommaren. Ansökningar som inkommer senare än angivet datum handläggs vecka 32.

Anmälan om elevs inflyttning till Karlshamns kommun

Ansökan om skolbyte inom Karlshamns kommun