Rebecka Svensson och Amelia Lilja är kommunens budget- och skuldrådgivare. Foto: Hanna Hörbäck/Karlshamns kommun
stod

Allt fler 35–54-åringar i Karlshamn har skulder

Under 2023 hade Karlshamn högst procentuell ökning av antal skuldsatta i Blekinge visar ny statistik från Kronofogden. Störst ökning finns i åldersgruppen 35–54 år. Det finns ett stort stigma kring ekonomiska bekymmer, vilket gör att många inte berättar för någon om problemen. Men hjälp finns att få.

Kronofogdens statistik visar att vi har en stor ökning av antalet skuldsatta i åldersgruppen 35–54 år i Karlshamn.

– Jag kan tänka mig att höga blancolån för att finansiera ökade levnadsomkostnader eller en minskad inkomst i kombination med höjda räntor kan vara starkt bidragande faktorer till ökningen, säger Rebecka Svensson som är budget- och skuldrådgivare i Karlshamns kommun.

Ekonomisk oro och utsatthet är vanligt förekommande. Även om man själv kanske inte hamnat i ekonomiska svårigheter är risken stor att någon i ens närhet befinner sig i en sådan situation.

– Det finns ett stort stigma kring ekonomiska bekymmer, vilket gör att den som lever med en knapp ekonomi inte berättar detta för någon, säger Amelia Lilja, som är budget- och skuldrådgivare i Karlshamns kommun.

Tecken att hålla utkik efter

Det är viktigt att man som närstående håller utkik efter tecken på att en person kan ha ekonomiska svårigheter. Får man oroande signaler behöver man lyfta sin oro med den personen.

Tecken på ekonomisk knipa:

  • oöppnad post
  • nedstämdhet och oro
  • sjukskrivning
  • undvikande beteende och isolering
  • minskning av aktivitet i hobbyer
  • umgås mindre med familj och vänner
  • missbruk
  • hög konsumtion trots låg inkomstnivå
  • ber ofta anhöriga om att få låna pengar.

Här finns stöd att få

Känner du igen dig eller någon närstående i  något tecken på ekonomiska svårigheter? Får du en klump i magen när det är dags att betala månadens räkningar? Eller ligger du vaken om nätterna och funderar på hur du ska få pengarna att räcka till? Det finns kostnadsfri hjälp att få! Hör av dig till kommunens budget- och skuldrådgivare så får du stöd i att hitta en lösning på din ekonomiska situation.

Boka tid för ett första besök för budget- och skuldrådgivning via en e-tjänst, eller hör av dig via kommunens servicecenter på 0454-810 00:

E-tjänst: Boka besök för budget- och skuldrådgivning