Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Kommun

Mikroterminaler gynnar både miljö och personal

På måndag den 15 mars så kommer Arbetsmarknadsenheten i Karlshamns kommun att distribuera ut gods med lådcykel för första gången. Detta sker med anled...

Politik

Kommunfullmäktige sammanträder den 22 mars

Karlshamns kommunfullmäktige sammanträder den 22 mars klockan 17.00. Mötet kommer att sändas från Rådhuset i Karlshamn och ledamöter och ersättare ans...

Kommun

Kommunstyrelsen har beslutat om varsel

Kommunstyrelsen beslutade den 9mars att varsla totalt 70 tjänster inom kommunstyrelseförvaltningen och inom förvaltningen för arbete och välfärd.K...

Miljö

Dags för kalkning av sjöar och vattendrag

Nu är det dags för kalkning av försurade sjöar och våtmarker igen. Den 17-18 mars görs den årliga kalkningen i Karlshamnsområdet. Kalkningen av sj...

Trafik

Sopning av gator och cykelvägar

Nu när vintern släppt sitt grepp är det dags för vårsopning av gator och cykelvägar. Under nästa vecka kommer Tekniska verksamheten att påbörja bortta...

Kommun

Lägesrapport för Karlshamns kommun den 4 mars

Antalet positiva egentester per vecka i Karlshamn har sjunkit till en nivå som är jämförbar med övriga kommuner i länet. Samtidigt vet vi att mer smit...

Politik

​Stadsvapnet tillbakavisar revisionens kritik

Stadsvapnets styrelse tillbakavisar revisionens påstående om ointresse för revisionens granskning.Styrelsen för det kommunala moderbolaget Stadsva...

Kommun

Fyra intressenter vill köpa och utveckla Tärnö

Karlshamns kommun söker köpare som vill utveckla Tärnö till en mer tillgänglig plats för besökare. Anbudstiden är avslutad och totalt har fyra intress...