Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Omsorg

Karlshamns äldreboenden är först ut i vaccineringen mot covid-19

I mellandagarna sker de första symboliska vaccinationerna mot covid-19. I Blekinge är Karlshamn först ut. Två av våra särskilda boenden för äldre, Öst...

Omsorg

Undvik besök på äldreboenden

Vi vill inför jul- och nyårshelgen uppmana dig som har närstående på ett äldreboende att avstå från besök om det inte är absolut nödvändigt.I Karl...

Stöd

Tillsammans mot våld

Kampanjen Tillsammans mot våld är en nationell satsning från Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna med syfte att uppmärksamma och stärka arbete...

Omsorg

Karlshamn har hittills lyckats hålla smitta borta från äldreboenden

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hör Karlshamns kommun till de bästa i landet att följa basala hygienrutiner under coronapandemin. Hittills...

Omsorg

Hemtjänstpersonal får mer paus

Hälsosamma scheman följer i spåren av att stressen bland hemtjänstpersonalen ökat i coronatider. Satsningen på att lägga in en paus i körschemat på fö...

Omsorg

​Kommunen häver avtal med trygghetslarmsoperatör

Omsorgsnämnden i Karlshamns kommun har beslutat att häva avtalet med Tunstall AB som levererar trygghetslarm och larmmottagning till kommunen. Detta p...

Omsorg

Problem med trygghetslarm

I onsdags förra veckan uppstod problem med trygghetslarmen. Trots att den länsgemensamma leverantören meddelat att problemet var åtgärdat redan under...

Omsorg

Nu öppnas äldreboendena för besök

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med den 1 oktober. Restriktioner har tagits fram så att besök ska ske på ett så tryggt o...

Stöd

Nu kan du söka bidrag från donationsfonder

Du som är folkbokförd i Karlshamns kommun kan ansöka om bidrag från olika donationsfonder som vi förvaltar. Nu är det snart dags att lämna in årets an...

Stöd

Självhjälpsgrupp för dig som har en närstående som tagit sitt liv

Sorgen och smärtan kan kännas svår och komplicerad när du förlorat en närstående som tagit sitt liv. Under hösten erbjuds samtalsträffar för dig som v...