Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Omsorg

Trygghetslarmen fungerar igen

Gårdagens driftstörning i hemtjänstens trygghetslarm är nu åtgärdad och larmen fungerar igen. Men undvik att testa trygghetslarmet genom att provlarma...

Omsorg

Trygghetslarm ur funktion på grund av driftstörning

Vi upplever just nu en driftstörning med trygghetslarmen inom hemtjänsten vilket innebär att inga trygghetslarm går fram.Leverantören arbetar med...

Omsorg

Unik utbildningssatsning för LSS-personal

Karlshamns kommun tar steget vidare när det handlar om att stärka sin position som attraktiv arbetsgivare. Under 20 veckor genomförs en omfattande utb...

Stöd

Du kan ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Du kan ansöka om bostadstillägg om du är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension. Du kan ansöka oavsett om du hyr ell...

Omsorg

Högt betyg för kommunens demens- och psykiatriteam

Det relativt nya demens- och psykiatriteamet i Karlshamn är unikt för länet, och de utvärderingar som kommit in från verksamheterna där teamet kopplat...

Stöd

Ny fond för personer med intellektuell funktionsnedsättning

I januari öppnar en ny donationsfond som förvaltas av Karlshamns kommun. Du som har en intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag från St...

Stöd

Självhjälpsgrupp för dig som har en närstående som tagit sitt liv

Sorgen och smärtan kan kännas svår och komplicerad när du förlorat en närstående som tagit sitt liv. Under våren har vi kostnadsfria samtalsträffar fö...

Stöd

Fokus på våld i ungas relationer under aktivitetsveckan

Du som är förälder till en tonåring eller jobbar med ungdomar är välkommen att delta i en digital föreläsning som sätter fokus på våld i ungas relatio...

Stöd

Ljusmanifestation på torget

Nu sätter vi ljuset på mäns våld mot kvinnor. Bokstavligen. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man som hon har eller har haft en nära relation med...

Omsorg

Anhöriga hyllar Östralyckes personal

Allt som oftast får personalen på Östralycke äldreboende i Asarum beröm från anhöriga för deras sätt att ta hand om deras äldre och sjuka. Häromveckan...