Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Kommun

Lägesbild den 11 mars kopplat till kriget i Ukraina

Från och med idag finns 25 platser tillgängliga för att vi i samverkan med Migrationsverket ska kunna ta emot flyktingar från Ukraina med kort varsel....

Kommun

Därför gick kommunen plus 55 miljoner kronor

Karlshamns kommuns resultat förväntas landa på drygt 55 miljoner kronor för 2021. Medarbetarnas effektiviseringsarbete är en viktig anledning till det...

Kommun

Karlshamn stärker krisberedskapen

Karlshamns kommuns krisledningsstab är aktiverad, just nu med fokus på IT-säkerhet och förberedelser för att kunna ta emot behövande från Ukraina. Arb...

Kommun

Test av Viktigt Meddelande till Allmänheten

På måndag den 7 mars kl. 15.00 är det åter dags att testa utomhuslarmet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, även känt som "Hesa Fredrik". VM...

Kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 1 mars

20 patienter med corona är inlagda på sjukhus i Blekinge, av dem vårdas två inom intensivvården. Utifrån antalet smittade inom sjukvården samt frånvar...

Kommun

Krisberedskap i oroliga tider

Karlshamns kommun följer noga utvecklingen i Ukraina, och tar avstånd från alla former av övergrepp på frihet, demokrati och europeisk säkerhetsordnin...

Bo

Det kommunala bolaget Karlshamnsbostäder gör en bred satsning för att lyfta miljonprogramsområde

Kommuninvest har beviljat ett Lån för Social Hållbarhet till Karlshamnsbostäder för att lyfta miljonprogramområde. En satsning med fysiska investering...