Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Fritid

Friluftslivets år lockar ut oss i naturen

I år satsar vi på att hjälpa er att komma ut i naturen och upptäcka nya ställen och aktiviteter. Det är viktigare än någonsin att vi är ute och rör på...

Miljö

Byt inte ut fungerande fönster

Bygglovsarkitekter på Karlshamns kommun lyfter fram värdet av att inte slänga ut fungerande fönster.Karlshamns innerstad är riksintresse för kultu...

Kommun

Hinsetunneln - en 50-åring i toppskick

För nästan precis 50 år sedan stod Hinsetunneln färdig för invigning. Nu står Hinsetunneln 2.0 redo - nyrenoverad och faktiskt också lite tillpiffad....

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 14 januari

I Karlshamn liksom i övriga Blekinge har vi fortfarande en hög smittspridning. Sjukvården är hårt belastad av coronasmittade patienter och Region Blek...

Stöd

Du kan ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Du kan ansöka om bostadstillägg om du är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension. Du kan ansöka oavsett om du hyr ell...

Omsorg

Vaccineringen av hälso- och sjukvårdpersonal har startat

Nu har vaccineringen av all hälso- och sjukvårdpersonal i Karlshamns kommun startat. Igår fick 230 av de cirka 1100 anställda i den kommunala vård och...

Skola

Karlshamn är med att lägga Framtidskortet

Nu ska det bli lättare för vägledare  och coacher att skapa underlag för samtal som ska användas i vägledande möten med unga och vuxna som vill vidare...

Skola

Även kyld mat till distansstuderande högstadieelever

Högstadieelever som studerar hemma beställer och hämtar matlådor på olika platser runt om i kommunen. Från den 18 januari finns även kylda portioner a...

Kommun

Smittskyddsåtgärder begränsar sammankomster

Den tillfälliga covid-19-lagen som trädde i kraft söndagen den 10 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande...

Kommun

Tillfällig pandemilag för covid-19

Nu införs rättsligt bindande regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior, samt uthyrningslokaler för privata sammankomster....