Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Kommun

Årets finalister till Stadsbyggnadspriset 2022

Vettekullahöjden och slingan vid Mörrumsån är finalister till stadsbyggnadspriset 2022. Vinnaren utses under näringslivsgalan Gilla Karlshamn-galan de...

Politik

Kommunstyrelsen kraftsamlar kring näringslivs- och samhällsbyggnadsfrågor

Kommunstyrelsens nyinrättade näringslivs- och samhällsbyggnadsutskott (NSU) ansvarar för bland annat näringslivsfrågor, etableringar, detaljplaner, by...

Kommun

Karlshamn uppmärksammar årsdagen av kriget i Ukraina

Karlshamns kommun i likheter med flera andra kommuner uppmärksammar idag årsdagen av kriget i Ukraina.Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sin ol...

Kommun

Karlshamns kommun krigsplacerar sin personal 

Karlshamns kommun inleder nu arbetet med att krigsplacera alla tillsvidareanställda inom Karlshamns kommun. Målet med krigsplacering är att vi ska ha...

Skola

Musikskolan ska bli en tillgänglig plats för alla

Under våren börjar Musikskolan renovera sina lokaler för att skapa en bättre arbetsmiljö för anställda och elever och byggnaden ska bli tillgänglighet...

Politik

Kommunen tar över ansvaret för Campus Karlshamn

Karlshamns kommun tar över ansvaret för Campus Karlshamn med stöd av Blekinge tekniska högskola (BTH). Parterna har beslutat att samverka för att stär...

Politik

Kommunfullmäktige 20 februari

Karlshamn får en borgmästare, politiska sekreterare tillsätts och sänkta båtplatsavgifter för ungdomsföreningar. Detta är några av de beslut som fatta...

Kommun

Vill du vara en del av Karlshamns krisberedskap?

Nu söker vi fler personer som vill hjälpa till och vara ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser.Karlshamns...

Skola

Studera till lärare samtidigt som du arbetar i skolan

Karlshamns kommun ger dig möjlighet att läsa till lärare vid Högskolan Kristianstad och samtidigt arbeta som lärare på en av våra skolor under studier...

Omsorg

Unik utbildningssatsning för LSS-personal

Karlshamns kommun tar steget vidare när det handlar om att stärka sin position som attraktiv arbetsgivare. Under 20 veckor genomförs en omfattande utb...