Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Kommun

Värdefulla insatser av sommarpraktikant

Årets sommarpraktikant på stadsbyggnadsavdelningen har arbetat fram ett planförslag som bland annat möjliggör förtätning och nya funktioner av befintl...

Fritid

Vecka 30 - begränsade öppettider på Väggabadet

Torsdagen den 28 juli och söndagen den 31 juli blir det lite mindre tid för bad på grund av städning.Torsdag kväll och söndag förmiddag under veck...

Fritid

Badet är stängt måndagen den 25 juli

Väggabadet är stängt måndagen den 25 juli för rengöring. Simskolan är igång som vanligt under dagen och Actic har öppet.Vi tömmer bassängerna och...

Trafik

Du med 30-dagarskort kan söka ersättning för utebliven parkering

I samband med Östersjöfestivalen stänger vi av vissa parkeringar i centrum. Du som har ett 30-dagarskort för parkering i blå zon kan därför ansöka om...

Trafik

Villaägare – kom ihåg att klippa häcken

Växtligheten frodas i sommarsolen, och nu är det läge för dig som villaägare att se över din tomt. Ta dig en titt så att du inte har häckar, träd och...

Omsorg

Festivalkonsert sänds på särskilt boende

Östersjöfestivalen är folkfest som brukar locka ut både besökare och invånare på Karlshamns gator och torg. I år kommer delar av festivalen även hem t...

Miljö

Resultat från enkät om skötsel av stadsmiljön

Nu har vi sammanställt resultatet från årets enkät om hur man som invånare upplever skötseln av de offentliga miljöerna i kommunen.Vartannat år sk...

Trafik

Avstängda vägar i centrum under Östersjöfestivalen

Vi spärrar av vägar i centrala Karlshamn under Östersjöfestivalen för att skydda festivalbesökare från biltrafik. Boende och företagare inom festivalo...

Miljö

Upprustning vid Mörrumsån

Miljön vid Mörrumsån har fått en upprustning med bland annat belysning för att göra området mer tillgängligt året om. Vid Mörrumsån har vi bytt bä...

Kommun

Ingrid Capacity etablerar batterilager i Karlshamn

Ingrid Capacity har tecknat avtal med Karlshamn Energi och Karlshamn kommun för att bygga en batterilagringssite i Karlshamn. Energilagret beräknas va...