Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 29 april

I Blekinge fortsätter smittspridningen på en hög nivå och bland de kommunanställda är flera sjukskrivna eller i hemkarantän på grund av Corona sedan f...

Skola

Årskurs 1 och 2 på Väggaskolan går över till fjärrundervisning 29 april

Efter samråd med smittskydd Blekinge har förvaltningschefen, inom ramen för tidigare beslut, fattat beslut att årskurs 1 och 2 på Vägga Gymnasieskola...

Politik

Kommunfullmäktige sammanträder 3 maj

Karlshamns kommunfullmäktige sammanträder den 3 maj klockan 17.00. Mötet kommer att sändas från Rådhuset i Karlshamn och ledamöter och ersättare anslu...

Stöd

Huskurage förhindrar våld i hemmet

Flera kommuner, fastighets- och bostadsbolag har anslutit sig till att anta policyn Huskurage för att förhindra misshandel i nära relation genom att k...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 23 april

Smittspridningen i Karlshamn och länet ligger på en fortsatt hög nivå och Karlshamns kommun har de senaste tre veckorna konstaterat flertalet nya smit...

Miljö

Planerad sanering av förorenad mark i Vägga

Kommunen planerar att sanera ett område i Vägga från miljöfarliga föroreningar. Området ligger nästan längst in i Väggaviken, på dess östra sida.K...

Kommun

Grannsamverkan uppmuntras i Karlshamn

Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar för att motverka brott i bostadsområdet. De boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras b...

Trafik

Vissa gratisparkeringar blir avgiftsbelagda

Måndagen den 26 april blir gratisparkeringarna på kommunal kvartersmark i utkanterna av centrum avgiftsbelagda.Det är gratisparkeringar på kommuna...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 16 april

Smittspridningen av Covid-19 fortsätter att öka i Karlshamn. Smittskydd Blekinge gör bedömningen att länet är inne i en tredje smittvåg. Det gäller dä...

Bo

Veterinärverksamhet på Jannebergs gård framöver

Det kommer att bedrivas veterinärverksamhet på Jannebergs gård i Karlshamn framöver. Kommunen säljer den anrika fastigheten för en miljon kronor enlig...