Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 29 april

I Blekinge fortsätter smittspridningen på en hög nivå och bland de kommunanställda är flera sjukskrivna eller i hemkarantän på grund av Corona sedan f...

Kommun

Tonårsföräldrar uppmanas engagera sig under Valborg

Våren är här vilket vanligtvis innebär en ökning av utomhusfester. Karlshamns kommun och Polisen arbetar tillsammans förebyggande för att barn och ung...

Skola

Årskurs 1 och 2 på Väggaskolan går över till fjärrundervisning 29 april

Efter samråd med smittskydd Blekinge har förvaltningschefen, inom ramen för tidigare beslut, fattat beslut att årskurs 1 och 2 på Vägga Gymnasieskola...

Politik

Kommunfullmäktige sammanträder 3 maj

Karlshamns kommunfullmäktige sammanträder den 3 maj klockan 17.00. Mötet kommer att sändas från Rådhuset i Karlshamn och ledamöter och ersättare anslu...

Stöd

Huskurage förhindrar våld i hemmet

Flera kommuner, fastighets- och bostadsbolag har anslutit sig till att anta policyn Huskurage för att förhindra misshandel i nära relation genom att k...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 23 april

Smittspridningen i Karlshamn och länet ligger på en fortsatt hög nivå och Karlshamns kommun har de senaste tre veckorna konstaterat flertalet nya smit...

Miljö

Planerad sanering av förorenad mark i Vägga

Kommunen planerar att sanera ett område i Vägga från miljöfarliga föroreningar. Området ligger nästan längst in i Väggaviken, på dess östra sida.K...

Kommun

Grannsamverkan uppmuntras i Karlshamn

Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar för att motverka brott i bostadsområdet. De boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras b...

Trafik

Vissa gratisparkeringar blir avgiftsbelagda

Måndagen den 26 april blir gratisparkeringarna på kommunal kvartersmark i utkanterna av centrum avgiftsbelagda.Det är gratisparkeringar på kommuna...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 16 april

Smittspridningen av Covid-19 fortsätter att öka i Karlshamn. Smittskydd Blekinge gör bedömningen att länet är inne i en tredje smittvåg. Det gäller dä...