Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Kultur

Corona stoppar årets Östersjöfestival

Östersjöfestivalen, som traditionsenligt gått av stapeln vecka 29 i Karlshamn i över 50 år, tvingas i sommar ställas in på grund av den pågående coron...

Kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 30 april

Region Blekinge rapporterar den 30 april om 73 bekräftade smittfall i länet varav tre personer vårdas på sjukhus. Några har tillfrisknat medan två har...

Fritid

Karlshamn tolva i Sverige på friluftsliv

Karlshamns kommun klättrar på rankinglistan och hamnar i år på en tolfte plats i Naturvårdsverkets undersökning om vem som kan titulera sig Sveriges f...

Kommun

Investering i utbyggnad av färjelägen för fortsatt tillväxt

Karlshamns Hamn investerar i nytt färjeläge, bygger ut ett befintligt, nya uppställningsytor, ny passagerarterminal och en helt ny struktur för hamnom...

Kommun

Eldningsförbudet i Blekinge är upphävt

Länsstyrelsen bedömer utifrån rådande väderleksförhållanden i länet och prognoser att det generella eldningsförbudet som gällt i länet sedan den 17 ap...

Fritid

Utmanande hinderbanelöpning vid Lingonbacken

Träna gärna men gör det säkert. Fritidsenheten i Karlshamns kommun har tagit fasta på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tipsar alla som har m...

Miljö

​Utökad tillsyn på restauranger under valborgshelgen

Under valborgsmässoafton, 1 maj och 2 maj, kommer utökade tillsynskontroller att genomföras på restauranger i hela länet.Coronapandemin har medför...

Omsorg

Förtydligande av undantag vid besöksförbud i händelse av vård i livets slut

Om en brukare som befinner sig i sen fas av livets slutskede, där kvarstående tid i livet antas vara timmar upp till enstaka dagar, ges undantag från...

Politik

Beslut fattade av kommunfullmäktige 27 april

Ny inriktning och fortsatt stöd till Kreativum, igångsättning av utvecklingen av Karlshamns torg och ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser och...

Politik

Kreativum arbetar vidare långsiktigt med strategiskt skifte

Kommunfullmäktige i Karlshamn har godkänt ny inriktning för Kreativum och att årligen finansiera Kreativum med 5 miljoner kronor. Kreativum är ett...