Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Miljö

Varning för höga vattenflöden

Det råder nu klass 2-varning för mycket höga flöden för nedre delen av Mörrumsån. Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till m...

Miljö

Friställning av skyddsvärda träd

Under 2019 har det genomförts ett LONA-projekt (lokal naturvårdssatsning) i Karlshamns kommun där Skogsstyrelsen har arbetat med att utföra åtgärder p...

Miljö

Dags för kalkning av sjöar och vattendrag

Nu är det åter dags för kalkning av försurade sjöar och våtmarker igen. Kalkningen görs via båt eller helikopter och syftet är att reglera, återställa...

Kommun

Invånarantalet i Karlshamn ökar mest i länet

Blekinge är ett av tre län i landet som minskat sin befolkning under 2019. Vi blev 78 personer färre. Däremot går Karlshamn emot länets andra fyra kom...

Kultur

Bokmässa och Berättarkraft

Bokmässan i Karlshamn den 29 februari och litteraturfestivalen Berättarkraft som äger rum på fyra orter i länet mellan den 2-8 mars har ett fullspäcka...

Politik

Kommunfullmäktige 17 februari

Satsningar på Asarums idrottsplats, en ny medieplan för biblioteken och höjning av inkomsttaket för barnomsorgstaxan är några av de beslut som fattade...

Bo

Försäljning av Saltsjöbaden

Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafond ska nu sälja Saltsjöbaden. Fastigheten är cirka 5 600 kvadratmeter och ligger naturskönt ute vid Vägga i Karl...

Fritid

Karlshamn är årets idrottskommun

Under fredagskvällens idrottsgala i Ronneby utsågs Karlshamn till årets idrottskommun av arrangören Blekinge Idrottsförbund. Det är första året som pr...

Fritid

Väggabadet får en ny och modern 50 meters utomhusbassäng

Istället för att renovera Väggabadets läckande befintliga 50-meters bassäng kommer en ny att byggas. Den nya moderna bassängen ska stå klar sommaren 2...