fritid

2023 års ungdomsledarstipendiater är utsedda

Det är Tobias Mattsson från Högadals IS och Lina Nygren från Asarumsgymnasterna/Mörrums gymmix som i år får dela på Karlshamns kommuns ungdomsledarstipendium på 25 000 kronor.

Delegationens motiveringar lyder:

Tobias Mattsson, Högadals IS: ”Med ett enormt driv och stort engagemang skapar Tobbe möjligheter för alla i Högadal att spela fotboll. Han är det nav som alla föreningar behöver och har en förmåga att få saker att hända. Tobbe är en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna – med ett stort hjärta som har plats för alla oavsett bakgrund och förmåga!”

Lina Nygren, Asarumsgymnasterna/Mörrums gymmix: ”Med sitt otroliga engagemang sprider Lina glädje, gemenskap och trygghet till barn och unga i Asarumsgymnasterna. Hon har ett stort föreningshjärta och där ingen uppgift är vare sig för stor eller för liten. Med sin energiska närvaro är Lina en stark förebild för sina aktiva – både på och utanför gymnastikgolvet.”

Delegationen består av presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens trygghet, kultur, fritid och folkhälsoutskott.

Stipendiet kommer att delas ut vid en träff i Rådhuset tisdagen den 12 december.