BabbelBabbelSkaparverkstan

Region Blekinge hade masskadeövning under onsdagen.

I samband med krisbredskapsveckan i Karlshamn, övade Region Blekinge masskadehantering på sjukhuset i Karlshamn tillsammans med Karlshamns kommun och räddningstjänsten i västra Blekinge.

Bild från övningen vid sjukhuset i Karlshamn.

Syftet med övningen var att stärka krisberedskapen, öva att ställa om flödet från Karlskrona till Karlshamn.

I scenariot som övningen handlade om var att ett stort antal personer som ska omhändertas efter en terrorhandling i Karlshamn.

Övningen bygger på att sjukhuset i Karlskrona inte kan bedriva sjukvård och vården måste snabbt ställa om flödet till Blekingesjukhuset i Karlshamn enligt gällande reservrutiner.

-I normala fall tar vi inte emot den här typen av större skadehändelser i Karlshamn, det är den beredskap vi bygger upp, säger beredskapsläkaren Lisa Stokseth.

fler bilder från dagen övning .

-Detta är en övning av masskadeplanen i både teori och praktik, säger en av de ansvariga för övningen, beredskapsläkaren Lisa Stokseth.

Lisa Stokseth, Regin Blekinge beredskapsläkare vid övningen.

Tidningen Babbel var med och tittade på övningen under onsdagen.

Övningen är en samverkansövning tillsammans med räddningstjänsten västra Blekinge, Karlshamns Kommun, Frivilliga resursgruppen (FRG) och Frivilliga automobilkåren (FAK)

 

För att stärka sjukvårdens möjligheter att hantera denna typ av situationer krävs det övning, både  internat inom organisationen tillsammans med andra aktörer.

-Genom att öva tillsammans stärker vi vår krisberedskap och vår samverkan. Det är viktigt för alla parter, som vi behöver ha i både freds- och kristider, säger Lisa Stokseth, vid dagens pressträff vid sjukhuset i Karlshamn.

Reporter/Foto: Christer Svensson