BabbelBabbelSkaparverkstan

Fredrik Gustavsson ny kultur- och fritidschef i Karlshamns kommun

Fredrik Gustafsson

Tidningen Babbel träffade den nya Fritids och Kulturchefen Fredrik Gustafsson på Karlshamns kommun.

Se länken nedan.