Upphandling, fakturering och inköp

Karlshamns kommun handlar varor och tjänster för cirka 500 miljoner kronor per år. Våra inköp innefattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i små som stora volymer.

Vill du låna en upphandlare och lära dig mer om offentlig upphandling? Via denna e-tjänst kan du boka en tid.

Upphandling och inköp

För att bli leverantör till Karlshamns kommun lämnar du in anbud. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud på våra annonserade upphandlingar via systemet e-Avrop. Den som bäst möter kommunens krav kan sedan bli tilldelad kontrakt i en upphandling antingen som ensam vinnande leverantör eller som rangordnad.

Förutsättningar, omfattning och villkor presenteras i allmänna föreskrifter inför varje upphandling oavsett förfarande.

Upphandlingar styrs främst av lagen om offentlig upphandling (LOU). Där slås några grundläggande principer fast, bland annat att all offentlig upphandling ska kännetecknas av likabehandling av leverantörer, transparens (förutsebarhet och öppenhet) och att krav som ställs ska vara rimliga och proportionella.

Kommunen har även en egen policy med riktlinjer för hur upphandling och inköp ska gå till. Se upphandlings- och inköpspolicy

Hur går det till att lämna ett anbud?

Läs här om att lämna ett anbud

Fakturera kommunen

Alla inköp som görs av Karlshamns kommun ska faktureras som e-faktura.

Har du levererat varor eller tjänster till Karlshamns kommun vill vi att du fakturerar oss elektroniskt. Det finns flera sätt att göra detta på och du har kanske redan idag ett system eller köper en tjänst, där du kan skicka elektroniska fakturor.

Läs här om hur man fakturerar kommunen