Lokala hyresvärdar

CMD invest AB, Claes Distner, 0708-45 44 19

Dul Fastigheter, Daniel Lundberg 0705-380446

Asarums lägenheter pj@glocalnet.net

Brf Karlshamnshus nr 4 (bostadsrätter) 0454-175 25

Nilsson Benny Byggnads AB, Benny Nilsson 0454-614 30

Eriksdahl Förvaltnings AB 0708-500770

Filipin 0454-310 11

Frida Lönnell, 0706-496419, frida@dynam.se

Hoby Kulle Krog Handelsbolag 0457-81433

Hermanssonbolagen AB, Christer Hermansson 0454-150 00

Hitex AB (Verksamhetslokaler) 0454-323616

Holgersson, Mikael 0454-616 07

HSB (bostadsrätter) 0454-841 80

Hågibo AB 0454-150 00

J N von Bergen & son 0454-32 99 19

Nabbagården AB 0454-590 79/ Britt 0732601021/ Göran 0706323062

FJ Förvaltning AB 0454-195 05

Karlshamnsbostäder 0454-819 00

Kjellssons Skogs- & Fastighetsförvaltning Tomas 0766-188440/ Hanna 0766-188442

Rosanders, Maria och Cecilia 0454-174 03 / 0706-72 10 98

Lindemo Park AB 0454-150 00

Lindström Property AB 0454-844 40

Castellet Bruk AB, Maseco AB, Norlena Fastighetsaktiebolag, Mattis Nilsson,  076-1044406

Persson, Christer 070-245 18 36

Pribo AB, Karlskrona 0455-828 00

Samhällsfastigheter i Karlshamn AB 0454-150 00

Strandbergs fastigheter 0454-199 98

Sölvedals förvaltnings AB 0456-156 71

Tefab, Jonas Persson 0454-572240

Thernströms Förvaltnings AB (tfn tid vard 14-16) 0454-135 18

Stockholm 3 0735-285 418

Drottninggatan 49, 374 36 Karlshamn

Epost: drottninggatan49@gmail.com

Sölvegårds Fastigheter AB 0709-659991

Wilkon AB 0736-871248

Svenssons Fastigheter AB 0708-11 76 76