Uteservering

Om du vill öppna en uteservering i anslutning till ditt café eller restaurang behöver du söka polistillstånd. Kommunen har tagit fram råd och riktlinjer för hur din uteservering ska se ut för att vara tillgänglig för alla och för att passa in i stadsmiljön. Råden och riktlinjerna ska följas. Där finns också information om hur du går till väga med din ansökan.

Kommunens krisledningsnämnd har fattat beslut om att nyttjandet av offentlig mark för uteserveringar är avgiftsfritt fram till 2022-03-31. Polismyndigheten tar ut en avgift för handläggning av polistillstånd.

Råd och riktlinjer för uteserveringar (pdf)

Advice and guidelines for outdoor hospitality – engelsk version (pdf)

ﻧﺻﺎﺋﺢ و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﺧص ﺗﻘدﯾم اﻟوﺟﺑﺎت ﺑﺎﻟﮭواء اﻟطﻠق – arabisk version (pdf)