Sälja receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apoteket, exempelvis i mataffärer och på bensinstationer. Tillstånd för tobak söker du hos Miljöförbundet och tillstånd för läkemedel söker du hos Läkemedelsverket. 

Söka tillstånd

Sök tillstånd för receptfria läkemedel och nikotinmedel på Läkemedelsverket

Sök tillstånd för tobaksförsäljning på Miljöförbundet

Regler och krav

Det finns olika regler och krav för att få sälja receptfria läkemedel. Försäljningsstället måste bland annat skapa ett egenkontrollprogram innan försäljningen påbörjas. Programmet ska arbetas fram av den som är ansvarig för butiken, där det klart framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att reglerna kring försäljning av receptfria läkemedel följs. Läs mer på Läkemedelsverket.

Tillsyn och tillsynsavgift

Miljöförbundet Blekinge väst ansvarar för den omedelbara tillsynen av receptfria läkemedel.